НА 29 АПРИЛ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОСМИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 Г.

Уважаеми партньори,

Бихме искали да ви информираме, че на 29 април 2021 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе осмият търг по програмата.  

Количествата по продукти, обявени от обществения доставчик, са както следва:

Седем месечни продукта за м. май-ноември 2021 г. в размер на 254 144 MWh;

o   Месечен продукт за м. декември 2021 г. в размер на 254 148 MWh.  

Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 50% от общото количество за 2021 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на вече регистрираните в ПОГ за 2020 г. участници, както и потенциални нови участници да подадат необходимите документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 28 април 2021 г. (сряда). В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Необходимите документи и приложения са описани в новината, публикувана на 13 ноември 2020 г., като същите са налични и в секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bg.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД