НА 12 ЮЛИ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИНАЙСЕТИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 Г.

Уважаеми партньори,

Бихме искали да ви информираме, че на 12 юли 2021 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе единайсетият търг по програмата.  

Количествата по продукти, обявени от обществения доставчик, са както следва:

o    Месечен продукт за м. август 2021 г. в размер на 80 644 MWh;

o    Месечен продукт за м. септември 2021 г. в размер на 78 043 MWh;

o    Месечен продукт за м. октомври 2021 г. в размер на 80 645 MWh.

Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 50% от общото количество за 2021 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на вече регистрираните в ПОГ за 2020 г. участници, както и потенциални нови участници да подадат необходимите документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 12:00 ч. (София) на 9 юли 2021 г. (петък). В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Необходимите документи и приложения са описани в новината, публикувана на 13 ноември 2020 г., като същите са налични и в секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bg.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД