НА 6 ЮЛИ 2021 Г. АКТУАЛИЗИРАНИ И ОДОБРЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАНИЯ БОРСОВ ПАЗАР НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД БЯХА ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Уважаеми партньори,


Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 06.07.2021 г. в Държавен вестник бяха публикувани и съответно влизат в сила актуализирани Правила за работа на организиран борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Същите бяха одобрени на 25.06.2021 г. на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение по т.2 от Протокол № 126 за одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетиката.

Одобрените Правила можете да намерите тук

Новите Правила отменят досега  действащите на основание §30, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ Правила.

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД