REMIT

Регулация по REMIT

Настоящият раздел съдържа документите на "Газов Хъб Балкан" ЕАД, свързани с услугите по докладването на данни за офертите и сделките по реда на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Споразумение за услуга по докладване

Споразумение за услуга за получаване на готови за докладване данни

Ценова листа към двете Споразумения

Декларация за отказ от услуга