Полезни връзки

Партньори:

CEGH - https://www.cegh.at

Trayport - https://www.trayport.com

Институции и организации:

"Булгартрансгаз" ЕАД - https://www.bulgartransgaz.bg

Министерство на енергетиката - https://www.me.government.bg/bg

Комисия за Енергийно и Водно Регулиране - https://www.dker.bg

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД - https://www.bgenh.com

Европейски институции и организации:

European Commission - Energy - https://ec.europa.eu/energy/en

ACER - https://www.acer.europa.eu

Energy Community - https://www.energy-community.org