Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че "Газов Хъб Балкан" ЕАД предлага използването на услуга "Провеждане на аукцион", при следния ред и условия:

  1. Изпращане на писмено искане от страна на клиента за провеждане на аукцион, в което да съдържа параметрите за провеждането му (размер на количествата – общо или на ден, начин на определяне на цена, тръжен механизъм за разпределяне на количествата, период на доставка, точка на смяна на собствеността) – най-малко 5 дни преди датата на провеждане на аукциона;
  2. "Газов Хъб Балкан" ЕАД изпраща писмено потвърждение относно съгласуване на техническата осъществимост на аукциона в тридневен срок от постъпване на искането;
  3. При наличие на съгласуване от страна на "Газов Хъб Балкан" ЕАД относно техническата осъществимост, клиентът заплаща такса за иницииране на нестандартен продукт "аукцион";
  4. Клиентът оповестява публично условията на търга, съответсващи на съгласуваното от страна на "Газов Хъб Балкан" ЕАД искане, най-малко 5 дни преди датата на провеждане на аукциона;
  5. "Газов Хъб Балкан" ЕАД изпраща пазарно съобщение относно провеждането на аукциона до членовете на пазара непосредствено след публикуването от страна на клиента;
  6. "Газов Хъб Балкан" ЕАД изпраща информация за резултатите от аукциона с срок до 48 часа от края на аукциона, освен ако в съгласуваните условия за превеждането не е уредено друго.

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД