Дългорочният сегмент на платформата за търговия предлага продукти, търгуеми на средносрочна и дългосрочна база - седмични, месечни, тримесечни и годишни.

СТАНДАРТИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ДЪЛГОСРОЧНИЯ АНОНИМЕН СЕГМЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

Кратка спецификация на продуктите от дългосрочният анонимен сегмент на "Газов Хъб Балкан"