Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че считано от 12 юли 2023 г. продуктовата гама на "Газов Хъб Балкан" ЕАД се увеличава с новa точка на търговия, IP Stara Zagora - физическата точка на междусистемно свързване на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и Интерконектора Гърция-България (IGB).

Точката ще даде възможност на членовете на пазара на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД да администрират двустранни договори с точка на доставка IP Stara Zagora, в резултат от факта, че от двете страни на точката се предлага негрупиран капацитет.

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за този или за друг продукт на пазара на ГХБ, ще се радваме за Вашата обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg