Процедура за избор на клиринг

ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА КЛИРИНГОВА КЪЩА

Уважаеми партньори,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 175, ал. 3 от Закона за енергетиката, съгласно която операторите на организиран борсов пазар на природен газ сключват договори с лице, предоставящо клирингови услуги, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД взе решение за стартиране на процедура по избор на изпълнител за предоставяне на клирингови услуги за нуждите на пазара на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Връзки към документите от процедурата можете да намерите тук (на английски език):

Описание Връзки
1 PROCEDURE FOR THE SELECTION OF A CONTRACTOR IN PROVIDING CLEARING SERVICES FOR BALKAN GAS HUB MARKET NEEDS
2 INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE SELECTION OF A CONTRACTOR IN PROVIDING CLEARING SERVICES FOR BALKAN GAS HUB MARKET NEEDS
3 EXPRESSION OF INTEREST APPLICATION FORM
4 Q&A

При необходимост от допълнителна информация относно процедурата, може да се свържете с нас на: admin@balkangashub.bg