Структура

Съвет на директорите:
  • Дарина Колева

    Председател на Съвета на директорите

  • Петя Иванова

    Изпълнителен член на Съвета на директорите

  • Кирил Равначки

    Член на Съвета на директорите