Контакти

“ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН” ЕАД

България, гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница,
бул. Св. Климент Охридски, до бл. 19, Бизнес сграда "Кинтекс"
Email: admin@balkangashub.bg

Петя Иванова

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
email: petya.ivanova@balkangashub.bg,
Телефон: +359 2 819 40 62
Мобилен тел: +359 888 357 643, +359 876 239 278

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
email: ivaylo.moynov@balkangashub.bg,
Телефон: +359 2 819 40 52
Мобилен тел: +359 886 315 598