ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ - КАЛЕНДАР ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДУКТИ СЪС СРОК НА ДОСТАВКА ПРЕЗ 2021 Г.

                                                                                                                             

Уважаеми партньори,

 

В изпълнение на чл. 11 от Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ, за всяка година след 2020 г., „Газов Хъб Балкан“ ЕАД след съгласуване с обществения доставчик определя и публикува на интернет страницата си както календара на търговете, така и максимални и минимални количества, които могат да бъдат закупени от един участник, не по-късно от един месец преди провеждането на първия търг.

В тази връзка, имаме удоволствието да предложим на вашето внимание съгласуван календар на търговете, както следва:

•           30.11.2020 г. – търг за годишен продукт в размер на 2 140 500 МWh, представляващи 50% от общото предлагано количество за 2021 г.  и търг за дванадесет месечни продукта в размер на 178 375 МWh за всеки месец, с цел гарантиране на сигурността на доставките в Република България;

 

•           07.12.2020 г. - търг за годишен продукт в размер на незакупените количества от годишния продукт, предложен на предходния търг и търг за дванадесет месечни продукта в размер на незакупените количества от месечните продукти, предложени в предходния търг, с цел гарантиране на сигурността на доставките в Република България;

 

•           14.12.2020 г. - търг за годишен продукт в размер на незакупените количества от годишния продукт, предложен на търга на 07.12.2020 г. и търг за дванадесет месечни продукта в размер на незакупените количества от месечните продукти, предложени на търга на 07.12.2020 г.;

 

•           21.12.2020 г. – дванадесет месечни продукти в размер на незакупените количества, предложени в на търга на 14.12.2020 г.;

 

•           Всеки втори понеделник от месеца, предхождащ месеца на физическа доставка – търг за количествата, незакупени в предходния търг, предложени като месечни продукти с равномерна доставка.


Бихме искали също да ви информираме, че съгласуваното максималното количество, което може да бъде закупено от един участник и свързани с него лица е до 50% от общото количество за 2021 г., а съгласуваното минимално количество за участие е 1 MWh за всеки ден от периода на доставка за всеки съответен продукт (т. е. при годишен продукт минимума е равен на 365 MWh, а за месечен продукт минимума е равен на броя на дните за съответния месец на доставка).


Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД