НА 9 НОЕМВРИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕСЕЧЕН ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 9 ноември 2020 г. (понеделник) ще се проведе месечен търг с физическа доставка за м. декември 2020 г. Месечният продукт е в размер на 1 480 984 MWh/месец.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на потенциални нови участници да подадат Регистрационната форма и придружаващите я документи  и подписано от допуснатите кандидати Споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – декларация), както и всички приложения и изискуеми документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 6 ноември 2020 г. (петък).

Цитираните документи можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bgВ тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  
ivaylo.moynov@balkangashub.bg
Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598 

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД