Разширено участие на „Булгартрансгаз“ ЕАД на платформата за търговия

Уважаеми партньори,

Бихме искали да ви информираме, че съгласно публикувана от „Булгартрансгаз“ ЕАД на 06.11.2020 г. информация, операторът на преносната система разширява участието си на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на „месечен“ продукт. Търговските участници, които имат намерение да приемат оферти за продажба на „Булгартрансгаз“ ЕАД в продукт „месечен“ трябва да поддържат депозит съгласно приети от „Булгартрансгаз“ ЕАД „Стандартизирани условия за покупко-продажба на природен газ на платформа за търговия - месечен продукт при участие на „Булгартрансгаз“ ЕАД“, които можете да намерите ТУК


С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД