НА 29 НОЕМВРИ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯТ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2022 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

На база стартиралата регистрация за участие в Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. и календара на търговете  по програмата, на 29 ноември 2021 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе третият търг по Програмата за освобождаване на газ за 2022 г. Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 35% от общото количество за 2022 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност за регистрация на нови участници чрез подаване на необходимите документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg в срок до 10:00 ч. (София) на 29 ноември 2021 г. (понеделник). В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Предложените продукти от страна на обществения доставчик можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/354

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД