ТЪРГ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЦЕЛ ПОКУПКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 21 септември 2022 (сряда), от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за покупка на природен газ за технологични нужди от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД. На търга ще бъде предложен месечен продукт с период на доставка октомври 2022 г. с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и местни добивни предприятия.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгартрансгаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://bulgartransgaz.bg/news/targ-na-platformata-na-gazov-hab-balkan-ead-za-zakupuvane-na-kolichestva-priroden-gaz-za-m-oktomvri-2022-728.html

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД