ПРЕДСТОЯЩ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА МЕСЕЦИ ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2023 Г

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 3 април 2023 (понеделник), от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за продажба на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукти с периоди на доставка юни 2023 г.юли 2023 г., август 2023 г. и септември 2023 г. с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/472

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД