ПРЕДСТОЯЩ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 Г.

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 27 април 2023 (четвъртък), от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за продажба на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукт с период на доставка май 2023 с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк:https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/480

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД