ПРЕДСТОЯЩ ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ СТРАНА НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023 Г.

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 29 май 2023 (понеделник), от 9:00 до 12:00 ч. на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД ще се проведе търг за продажба на природен газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД за продукт с период на доставка юни 2023 с място на доставка Виртуална търговска точка на „Булгартрансгаз“ ЕАД (VTP Bulgaria).

Право на участие в търга имат всички членове на пазара на ГХБ, които имат валидна лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Информация за предстоящия търг, определена от "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите в посочения линк: https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/487

Очакваме Вашите оферти,

Екипът на "Газов Хъб Балкан" ЕАД