Сегментът за предлагане на количества по програмата за освобождаване на газа (Gas Release Program) предоставя на обществения доставчик софтуерната и търговската среда за освобождаване на количествата, съгласно изменения и допълнен Закон за енергетиката на Република България.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

GRP AUCTIONS 2020 - Results

GRP AUCTIONS 2021 - Results

GRP AUCTIONS 2022 - Results