Сегментът за предлагане на количества по програмата за освобождаване на газа (Gas Release Program) предоставя на обществения доставчик софтуерната и търговската среда за освобождаване на количествата, съгласно изменения и допълнен Закон за енергетиката на Република България.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАЗАРНИЯ СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗА

GRP AUCTIONS 2020 - Results

GRP AUCTIONS 2021 - Results

GRP AUCTIONS 2022 - Results

Календар на търговете 2022

Календар на търговете 2023