НА 30 НОЕМВРИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2021 Г. НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Уважаеми партньори,

В изпълнение на календара на търговете по Програма за освобождаване на газа (ПОГ) за 2021 г., на 30 ноември 2020 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София)  ще се проведе търг за годишен продукт в размер на 2 140 500 МWh, представляващи 50% от общото предлагано количество за 2021 г. и търг за дванадесет месечни продукта в размер на 178 375 МWh за всеки месец, с цел гарантиране на сигурността на доставките в Република България. Обръщаме внимание, че един участник и свързаните с него лица могат да закупят до 50% от общото количество за 2021 г.

Във връзка с текущата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, „Газов Хъб Балкан“ ЕАД предоставя допълнителна възможност на регистрираните в ПОГ за 2020 г. участници, както и потенциални нови участници да подадат необходимите документи, както и всички приложения и изискуеми документи, подписани и сканирани по електронна поща, в т.ч. попълнено Приложение 2 – декларация, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до ivaylo.moynov@balkangashub.bg  в срок до 17:00 ч. (София) на 26 ноември 2020 г. (четвъртък).

Необходимите документи и приложения са описани в новината, публикувана на 13 ноември 2020 г., като същите са налични и в секция Продукти и услуги, GRP сегмент на страницата http://balkangashub.bg. В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Лице за контакт:

Ивайло Мойнов

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Имейл:  ivaylo.moynov@balkangashub.bg

Тел: +359 2 939 6192, Мобилен тел: +359 886 315 598

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД