Нова точка за търговия на „Газов Хъб Балкан“

Уважаеми партньори,

Във връзка с въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора Гърция-България (IGB) имаме удоволствието да ви съобщим, че продуктовата гама на "Газов Хъб Балкан" ЕАД се увеличава с новa точка на търговия – Виртуална търговска точка ICGB (VTP ICGB).

Добавената нова точка за търговия осигурява опции за осъществяване на сделки на виртуалната търговска точка на газопровода IGB при спазване на европейските и български нормативни изисквания. Тя ще даде възможност на „Ай Си Джи Би“ АД, компанията която оперира IGB, както и на регистрираните ползватели на интерконектора да осъществят сделки с краткосрочни стандартизирани продукти, съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 от 26 март 2014 година за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, като ще могат да се предлагат и нестандартни продукти, определени от оператора на IGB, съгласно българското и европейското законодателство.

В случай, че имате въпроси или желаете да направите предложения за този или за друг продукт на пазара на ГХБ, очакваме Вашата обратна връзка на имейл: admin@balkangashub.bg

От екипа на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД